Späť : Svetelná technika

American DJ Mega TRIPAR Profile Plus

Mega tri par profile plus front.jpg
CLICK ZOOM
Zväčšiť obrázok.
u_151019_Mega tri par profile plus rear_144650.jpg
u_151019_Mega tri par profile bok_144659.jpg
Zariadenie ADJ Mega TriPar Profile plus je kompaktn??, n?­zkoprofilov?? reflektor, navrhnut?? na nasvietenie, osvetÄ?ovanie p??dia.
Pon??ka plynul?© RGB mixovanie farieb + UV LED, m?? 40 stup??ov?? uhol l??Ä?a, 5 prev??dzkov??ch re??imov (vr??tane DMX, zvukovo akt?­vneho a Master/slave, RGB+UV stmievanie, automatick?? re??im a re??im statickej farby) a m?? 5 DMX kan??lov??ch re??imov pre ??irok?? ??k??lu programovac?­ch mo??nost?­. U???­vatelia tak isto m?´??u pou???­va?? ADJ LED RC diaÄ?kov?© ovl??danie, ktor?© sa pred??va zvl??????.

- Ultra jasn?? ??zky ploch?? reflektor s 5 x 4 W TRI farebn??mi QUAD LED diodami 4 v 1
- Plynul?© mixovanie RGB + UV farieb (prev??dzka r??chlej, alebo pomalej zmeny farieb)
-64 zabudovan??ch farebn??ch makier
- DMX-512 protokol
- farebn?? strobovac?­ efekt
- prepojiteÄ?n?? cez 3 kol?­kov?? XLR k??bel
- Elektronick?© stlmovanie: 0-100%
- obsahuje du??lne mont????ne konzoly na zavesenie na tr??m, na mont???? na stenu, alebo na postavenie na zem
- LEDky s dlhou ??ivotnos??ou ( 50 000 hodinov?? ??ivotnos??)
- spotreba: 21W Max
- IE AC vstup a v??stup na prepojenie do uzavret?©ho re??azca
- Viacnap?¤??ov?? prev??dzka: AC 100-240 V 50/60 Hz
- Rozmery (D x ?  x V): 225 x 220 x 85 mm
- Hmotnos??: 1,23 kg.
  Na sklade        79,- EUR